Technologia

ZNAJDZIESZ TUTAJ

Technologia PrintNonStop™, wymagania instalacyjne i gwarancje bezpieczeństwa

Rozwiązanie oparte na wyjątkowym oprogramowaniu działającym w chmurze

PrintNonStop™ to opracowane przez nas oprogramowanie do zdalnego monitorowania WSZYSTKICH urządzeń drukujących/kopiujących Klienta W CZASIE RZECZYWISTYM.

Dzięki temu Obsługa Klienta PrintNonStop™ może automatycznie dostarczać materiały eksploatacyjne i usługi serwisowe urządzeń.

Wyjątkowe oprogramowanie

technology-page-unique-software-solution-note

DOWOLNE URZĄDZENIE

PrintNonStop™ monitoruje wszystkie marki, typy i modele urządzeń drukujących. Jesteśmy w stanie obsłużyć komplet urządzeń drukujących każdego Klienta.

ZGŁASZANIE ALERTÓW

Oprogramowanie automatycznie zgłasza personelowi PrintNonStop™ każdy problem wykryty w monitorowanym urządzeniu.

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Oprogramowanie PrintNonStop™ wykrywa, czy w urządzeniu drukującym kończą się materiały eksploatacyjne i automatycznie generuje zadanie dostawy dla personelu Obsługi Klienta.

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

PrintNonStop™ to jedyne programowe rozwiązanie w branży zaprojektowane tak, aby maksymalizować efektywność dostawcy usług związanych z urządzeniami drukującymi. Ingerencja naszych pracowników jest minimalna, dzięki czemu zawsze oferujemy najniższe na rynku koszty obsługi. Oprogramowanie PrintNonStop™ automatycznie porządkuje produkty od dostawców i generuje faktury. Jednym kliknięciem lub automatycznie można generować także raporty z kontroli, oferty handlowe, zamówienia i inne dokumenty.

PRZEGLĄD DRUKOWANIA

PrintNonStop™ przygotowuje szczegółowe raporty dotyczące rentowności i dochodów dla każdego projektu, urządzenia a nawet rodzaju usługi. To jedyny sposób, aby upewnić się, że dane zamówienie jest opłacalne i realizowane efektywnie. Dzięki PrintNonStop™ mamy kontrolę nad tymi aspektami. Klient może również przeanalizować efektywność swoich urządzeń drukujących.

ŁATWE ROZPOCZYNANIE

PrintNonStop™ wykorzystuje usługi w chmurze, w związku z czym wszelkie skomplikowane zadania wykonywane są poza obiektami/serwerami Klienta. Oprogramowanie PrintNonStop™ instaluje się poprzez kliknięcie w link przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient klika w link i od tej chwili jego urządzenia drukujące monitorowane są przez PrintNonStop™.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Organizacje prowadzące politykę podwyższonego bezpieczeństwa mogą skorzystać z bezpiecznych rozwiązań przesyłania danych PrintNonStop™. Posiadamy szereg rozwiązań zabezpieczających, które spełnią nawet najbardziej rygorystyczne wymogi.

Zadania komponentów oprogramowania

Connector

Oprogramowanie aplikacji zainstalowane w infrastrukturze komputerowej Klienta, które przekazuje informacje o liczniku i statusie urządzenia do serwera webowego (chmury) PrintNonStop™.

 • Przynajmniej jeden Connector jest wymagany dla urządzenia, jednakże jeden Connector może przekazywać informacje z wielu drukujących urządzeń sieciowych.
 • Każde z podłączonych lokalnych urządzeń drukujących musi być podłączone bezpośrednio do komputera, na którym jest zainstalowany Connector.
 • Aplikacja jest dostarczana w postaci pakietów instalatora Windows jako pliki *.MSI i *.EXE. Umożliwia to zdalną instalację i ułatwia wdrażanie rozwiązań w sieci firmowej. Odpowiednie pliki instalacyjne dostępne są także dla większości popularnych dystrybucji Linuksa i komputerów macOS.
Close -

Chmura

Pozostałe składniki systemu PrintNonStop™ funkcjonują w chmurze. Ich zadaniem jest zbieranie informacji o Łączniku, zestawianie ich i udostępnianie interfejsu dla Użytkownika umożliwiającego uzyskiwanie dostępu do informacji na temat jego urządzeń drukujących i zadań drukowania.

Gwarancje bezpieczeństwa

monitoring na żywo – pomoc na czas

Connector wymaga otwartego portu 80 (HTTP) i/lub 443 (HTTPS) aby odpytywać host api.printlog.com przez HTTP (I opcjonalnie HTTPS).

Kodowanie i szyfrowanie

Connector wysyła dane przez HTTP stosując mechanizm transmisji wykorzystujący bloki serii wiadomości JSON, zakodowanych z wykorzystaniem 3DES lub (opcjonalnie) przez HTTPS.

Pozyskane dane

Dane o wydrukach są zbierane w locie i są wysyłane do PrintNonStop™ serwera.

Dane MOGĄ zawierać:

 • Dane z licznika wydruków oraz o liczbie wydrukowanych stron;
 • Stan tonera;
 • Status urządzenia;
 • Wielkość papieru, liczbę wykorzystanych kolorów;
 • Nazwa drukowanego dokumentu (jeśli użytkownik zezwala na przesyłanie takich informacji);
 • Nazwa użytkownika, który wydrukował dokument (jeżeli użytkownik zezwala na przesyłanie takich informacji);
 • Nazwa komputera, z którego wydrukowano dokument (jeśli użytkownik zezwala na przesyłanie takich informacji);
 • Inne parametry wydruku;
 • Status urządzenia drukującego w danym momencie.

Wspierane systemy operacyjne

NAJWIĘKSZA LICZBA OBSŁUGIWANYCH PLATFORM

Aplikacja Connector wspiera następujące systemy:

 • Windows XP 32 bit;
 • Windows 7 SP1 32/64 bit;
 • Windows 8/10 32/64 bit;
 • Windows Server 2003/2008/2012 32/64 bit SP2;
 • MAC OSX;
 • Linux (dystrybucje wspierające RPM i DEB).

Connector dla Microsoft Windows

Connector dla systemów operacyjnych z rodziny Windows działa jako usługa. Dzięki temu rozwiązaniu program nie jest widoczny dla użytkownika i uruchamia się automatycznie wraz ze startem systemu. Connector jest zainstalowany w lokalizacji "C:\Program Files\PrintNonStop (na systemach x86)" oraz "C:\Program Files (x86)\PrintNonStop" (na systemach x64).

Connector is written using the .NET Framework and requires .NET Framework version 4. Installation binary will attempt to .NET Framework version 4 on systems where it is not present.

Connector zajmuje około 50 MB przestrzeni dysku twardego (pomijając zależność frameworka .NET 4) i około 50 MB pamięci operacyjnej kiedy usługa jest w trybie bezczynności.

Cicha instalacja i deinstalacja

Usługa może zostać dostarczona w formie pliku instalatora (format *.MSI) na systemy Windows. W trakcie instalacji pliku .MSI nie ma potrzeby zaangażowania użytkownika w trakcie instalacji na stacji roboczej.

Connector dla dystrybucji Linuxa

Systemy Linux/Unix mogą być dostarczone w dwóch wersjach instalacji Connector:

 • Prawnie zastrzeżona usługa mono oparta o .NET, działająca w tle;
 • Connector o otwartym kodzie źródłowym może być wykorzystany na systemach w środowiskach o wysokim bezpieczeństwie i/lub w wymagających ścisłego audytowania oprogramowania.

Connector na platformie macOS (OS X)

Istnieje wersja Connector, która może być zainstalowana na komputerach Apple z oprogramowaniem OS X. Plik .pkg może być zainstalowany z wykorzystaniem procedury normalnej instalacji pakietu na macOS.

Inne ważne funkcje

monitoring na żywo – pomoc na czas

OPÓŹNIONE PRZESYŁANIE DANYCH

W niektórych środowiskach są obostrzone wymagania bezpieczeństwa, w których istnieje potrzeba nieustannej analizy danych wychodzących, zatem Klient ma pewność, że dane wysyłane na zewnątrz sieci lokalnej do PrintNonStop™ nie zawierają danych wrażliwych.

W takich sytuacjach Connector może być skonfigurowany do zapisywania wysyłanych danych na dysku lokalnym (lub wysyłać na wewnętrzny adres e-mail), które mogą być przeglądane przez administratorów zanim zostaną przekazane do chmury PrintNonStop™.

MOŻLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA

W celu zmiany parametrów Connector i np. zainicjowaniu wyszukiwania urządzeń drukujących lub zmiany parametrów urządzeń drukujących, istnieje możliwość, aby Connector odpowiadał na polecenia ze strony chmury PrintNonStop™.

Ta funkcjonalność jest opcjonalna, może być wyłączona w Connector i jest ograniczona do kilku typów komend:

 • Aktualizacja wersji Connector (np. w sytuacji, gdy nowa wersja wspiera więcej urządzeń drukujących lub ma naprawione błędy);
 • Zainicjowanie skanowania sieciowego w celu odnalezienia nowych urządzeń drukujących;
 • Zmiana parametrów zapytań urządzeń drukujących (adres IP urządzenia, metoda odpytywania urządzenia drukującego etc.).

Zainteresowany?

CHCIELIBYŚMY PRZEDSTAWIĆ CI WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY!

Porozmawiajmy