software-page-slider-top
software-page-slider-bottom
software-page-start-header-note

PrintNonStopTM software-page-start-header

software-page-provides-header

 • software-page-provides-item-automation
 • software-page-provides-item-streamlining
 • software-page-provides-item-alerts
 • software-page-provides-item-visualization
 • software-page-provides-item-insights

Rozwiązanie dla każdego urządzenia drukującego

software-page-software-users-header

software-page-software-users-note

software-page-users-service-title
 • software-page-users-service-item-1
 • software-page-users-service-item-2
 • software-page-users-service-item-3
 • software-page-users-service-item-4
 • software-page-users-service-item-44

software-page-users-service-item-5


software-page-users-service-footer

software-page-users-mps-outsources-1

software-page-users-mps-outsources-11

software-page-users-mps-outsources-12


software-page-users-mps-outsources-2

software-page-users-mps-outsources-3


software-page-users-mps-outsources-4

software-page-users-mps-outsources-5


software-page-users-mps-outsources-6

software-page-users-mps-outsources-7

software-page-users-mps-outsources-77

software-page-users-carttridge-dealers-1

software-page-users-carttridge-dealers-2

software-page-users-carttridge-dealers-3

software-page-users-carttridge-dealers-4


software-page-users-carttridge-dealers-5
software-page-wholesalers-1

software-page-wholesalers-11

Wyjątkowe oprogramowanie

technology-page-unique-software-solution-note

DOWOLNE URZĄDZENIE

PrintNonStop™ monitoruje wszystkie marki, typy i modele urządzeń drukujących. Jesteśmy w stanie obsłużyć komplet urządzeń drukujących każdego Klienta.

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

Oprogramowanie PrintNonStop™ wykrywa, czy w urządzeniu drukującym kończą się materiały eksploatacyjne i automatycznie generuje zadanie dostawy dla personelu Obsługi Klienta.

software-page-consumables-supply-1

software-page-consumables-supply-2

software-page-consumables-supply-22

software-page-consumables-supply-23

software-page-consumables-supply-3

software-page-consumables-supply-4

software-page-consumables-supply-5

software-page-consumables-supply-6

software-page-consumables-supply-7

 1. software-page-consumables-supply-8

  • software-page-consumables-supply-8-li1

  • software-page-consumables-supply-8-li2

  • software-page-consumables-supply-8-li3

 2. software-page-consumables-supply-9

 3. software-page-consumables-supply-10

 4. software-page-consumables-supply-11

software-page-consumables-supply-15

ZGŁASZANIE ALERTÓW

Oprogramowanie automatycznie zgłasza personelowi PrintNonStop™ każdy problem wykryty w monitorowanym urządzeniu.

technology-page-alert-reporting-more

 • software-page-alert-reporting-item-1
 • software-page-alert-reporting-item-2
 • software-page-alert-reporting-item-3

software-page-alert-reporting-item-4

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

PrintNonStop™ to jedyne programowe rozwiązanie w branży zaprojektowane tak, aby maksymalizować efektywność dostawcy usług związanych z urządzeniami drukującymi. Ingerencja naszych pracowników jest minimalna, dzięki czemu zawsze oferujemy najniższe na rynku koszty obsługi. Oprogramowanie PrintNonStop™ automatycznie porządkuje produkty od dostawców i generuje faktury. Jednym kliknięciem lub automatycznie można generować także raporty z kontroli, oferty handlowe, zamówienia i inne dokumenty.

technology-page-billing1

PRZEGLĄD DRUKOWANIA

PrintNonStop™ przygotowuje szczegółowe raporty dotyczące rentowności i dochodów dla każdego projektu, urządzenia a nawet rodzaju usługi. To jedyny sposób, aby upewnić się, że dane zamówienie jest opłacalne i realizowane efektywnie. Dzięki PrintNonStop™ mamy kontrolę nad tymi aspektami. Klient może również przeanalizować efektywność swoich urządzeń drukujących.

software-technology-items-process-management-3

software-technology-items-process-management-1

software-technology-items-process-management-2

ŁATWE ROZPOCZYNANIE

PrintNonStop™ wykorzystuje usługi w chmurze, w związku z czym wszelkie skomplikowane zadania wykonywane są poza obiektami/serwerami Klienta. Oprogramowanie PrintNonStop™ instaluje się poprzez kliknięcie w link przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient klika w link i od tej chwili jego urządzenia drukujące monitorowane są przez PrintNonStop™.

technology-page-printing-overview1

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Organizacje prowadzące politykę podwyższonego bezpieczeństwa mogą skorzystać z bezpiecznych rozwiązań przesyłania danych PrintNonStop™. Posiadamy szereg rozwiązań zabezpieczających, które spełnią nawet najbardziej rygorystyczne wymogi.

software-page-how-works-header

software-page-how-works-header-note

software-page-how-works-header-1

software-page-how-works-poraste

software-page-snmp-mib-text1

software-page-snmp-mib-text2

software-page-usb-html1

software-page-usb-text2

software-page-usb-text3

 • software-page-technical-specifications1
 • software-page-technical-specifications2
 • software-page-technical-specifications3

software-page-data-collected-by-connector1

software-data-remote-control-posibility1

software-data-remote-control-posibility2

 • software-page-remote-control-posibility3
 • software-page-remote-control-posibility4
 • software-page-remote-control-posibility5

software-page-supported-system-1

software-page-supported-system-2

software-page-supported-system-3

software-page-supported-system-4

 • software-page-supported-system-5
 • software-page-supported-system-6

software-page-supported-system-7

software-page-supported-system-8

software-page-data-security1

software-page-data-security2

software-page-data-security3

software-page-data-security4

software-page-data-security5

software-page-data-security6

software-page-data-security7

 • software-page-connector-features1
 • software-page-connector-features2
 • software-page-connector-features3
 • software-page-connector-features4
 • software-page-connector-features5
 • software-page-connector-features6
 • software-page-connector-features7
 • software-page-connector-features8
 • software-page-connector-features9
 • software-page-connector-features10

Chmura

Pozostałe składniki systemu PrintNonStop™ funkcjonują w chmurze. Ich zadaniem jest zbieranie informacji o Łączniku, zestawianie ich i udostępnianie interfejsu dla Użytkownika umożliwiającego uzyskiwanie dostępu do informacji na temat jego urządzeń drukujących i zadań drukowania.

software-page-how-works-colapse-5

software-page-onsite-text-1

software-page-software-advanced-header

software-page-software-advanced-header-note

software-page-software-advanced-sol


software-page-software-advanced-sol-2

 • software-page-software-advanced-a
 • software-page-software-advanced-b
 • software-page-software-advanced-c
 • software-page-software-advanced-d

software-page-software-advanced-end

software-page-software-advanced-aa


software-page-software-advanced-aa2


software-page-software-advanced-aa3
 • software-page-software-advanced-bb
 • software-page-software-advanced-cc
 • software-page-software-advanced-dd

  software-page-software-advanced-ddd

software-page-software-advanced-aaa

software-page-software-advanced-ccc

software-page-software-advanced-bbb


software-page-software-advanced-eeee

software-page-software-advanced-eee

Zainteresowany?

UZYSKAJ BEZPŁATNĄ LICENCJĘ MPS NA OPTYMALIZACJI FLOTY DRUKOWANIE

ZAŻĄDAĆ BEZPŁATNEJ LICENCJI